คอร์สเรียนทั้งแบบ 3 มิติ และ 6 มิติ

course

ติดต่อสมัครเรียน

อ.ยุ้ย 086 – 1904437
151/2 หมู่8 หมู่บ้านพาโชค ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
การชำระเงิน

1. ชำระมัดจำ 50% ของราคาคอร์สเรียนในวันสมัครเรียน
2. ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ในวันแรกของการเรียน

รูปตัวอย่างการสอน